IPad i undervisningen

Skolen udleverer iPads til alle elever fra 2. - 9. klasse.

 

IPad‘en anvendes i skoletiden kun i relation til lærings- og undervisningssituationer, anvist af læreren / pædagogen.

 

iPad‘en kan imidlertid i kortere perioder anvendes til andet, men kun efter aftale med en lærer eller en pædagog.

Hvis en elev ikke overholder ovenstående, inddrages iPad ‘en og indleveres på kontoret. iPad ‘en kan herefter afhentes tidligst ved skoledagens afslutning af elevens forældre.

 

iPad’en er primært et arbejdsredskab. Eleverne må gerne have egne ting liggende på den, men er lagerpladsen brugt op, skal private ting slettes først. skolen kan slette privat indhold uden varsel, hvis det er nødvendigt af hensyn til undervisningen.
Det er elevens ansvar at tage backup af det private indhold. skolen er ikke ansvarlig for privat indhold. iPad’en må ikke misbruges, dvs. eleven må ikke ændre på styresystemer eller lignende. 
Det er kun tilladt at tage iPad’en med på ferie efter aftale med læreren og med det primære formål at løse hjemmeopgaver.