Skolehjemsamarbejde

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er alfa og omega for den enkelte elevs trivsel og læring. Derfor har vi på Ny Holte Skole udarbejdet et Charter ”Den god skole” med en række gensidige forventninger til elev, underviser, ledelse og hjemmet. Charteret vil alle forældre støde på i forbindelse med forældremøder, skolehjemsamtaler og øvrig kontakt med skolen.

Der afholdes skolehjemsamtale med deltagelse af forældre, elev og kontaktvoksen i perioden uge 43 - 52. Samtalen tager udgangspunkt i en eller flere af følgende kompetencer: social forståelse, vedholdenhed, ansvarlighed, samarbejdsevne og kritisk tækning samt elevens generelle trivsel. Samtalerne har en varighed af 15 min.

Undtaget for dette er 0. klasse der afholder ovenstående samtale inden uge 42.

Eleverne deltager i samtalerne fra 1. klasse

To gange årlig i perioden august - oktober og marts - juni inviterer klyngerne til ”se min læring”. Her inviteres forældre til i skoletiden (f.eks. 8.00 - 10.00) at komme på skolen hvor eleverne selv præsentere dem for de læringsprocesser der i gang med, samt viser relevante produkter.

Det skal i forbindelse med ”se min læring” være muligt for forældre efter behov at booke en tid til en samtale af max 10 minutters varighed med 1 - 2 faglærere/pædagog.

Skolens fødselsdag i januar afholdes ligeledes som et ”se min læring” arrangement dog uden mulighed for samtale med lærere eller pædagog.

Årshjul for skolehjemsamarbejde:

August - oktober:        Forældremøder og ”Se min læring”

Oktober - december:   Skolehjemsamtale med kontaktvoksen

Januar:                      Læringsfestival/”Se min læring”

Marts - juni:               ”Se min læring”

Hvis man som forældre vil i kontakt med skolen, kan man enten skrive til den pågældende  lærer eller pædagog på Intra, at man gerne vil ringes op. Læreren/pædagogen vil  derefter ringe jer op så hurtigt som muligt. Hvis noget er akut, kan man selvfølgelig altid ringe til skolens kontor.

Alle klasser på Ny Holte Skole vælger hvert år trivselsforældre se trivselsforældrepjece:

Klik her