Den gode overgang

For at sikre en god overgang fra børnehave til skole arbejder vi, med udgangspunkt i Rudersdal Kommunes målsætninger om den gode overgang, sammen med daginstitutionerne i område Ny Holte. Det betyder bl.a., at vi mindst en gang om året mødes med områdelederen og de daglige ledere og diskuterer, hvordan vi sikrer den bedst mulige skolestart for distriktets børn.  Efter indskrivningen inviteres børnene til et 4 dages projekt: På vej i skole - i naturen. Se vedlagte: På vej i skole - i naturen

En af de 4 dage inviteres alle de afgivende børnehaver til en besøgsdag på skolen, hvor de børn, der skal gå på Ny Holte Skole, hilser på deres kommende børnehaveklasseledere og pædagoger, og samtidig får en lille forsmag på hvad Ny Holte Skole kan byde på, når de starter i vores Mini Raket den 1. maj.

I april inviterer skolen til lokalindskrivning, hvor barnet og dets forældre hilser på skolens ledelse og får en lille uformel snak om den kommende skolestart. Barnet tegner i den forbindelse en tegning, som gemmes til slutningen af 9. klasse, hvor den bliver overrakt ved dimissionen sammen med afgangsbeviset.

For de børn, hvor forældre og børnehaver vurderer, at skolen skal være opmærksomme på særlige hensyn omkring skolestart, afholdes der overleveringsmøder med deltagelse af forældre, skole, børnehave og evt. psykolog, talepædagog eller andre.

Den 1. maj starter børnene i Mini Raketten (se mere herom under fanen Mini Raketten).

Umiddelbart inden sommerferien inviterer skolebestyrelsen alle forældre til kommende 0. klassebørn til en workshop om de bl.a. gensidige forventninger og det gode forældresamarbejde.