Udvikling

Synlig læring

Velkommen

Ny Holte Skole er altid i konstant udvikling med det fokus at forbedre kerneydelsen.

Mål

Synlig læring, læringsmål, skoledagens opbygning, internationalisering samt åben skole er fokusområder.