SFO & SFK

Når børnene går i 0. – 3. klasse, kan de benytte SFO’ens tilbud efter skole og i skoleferierne. Når de kommer i 4.  & 5. klasse hedder tilbuddet SFK (Skole Fritids Klub) med øget krav om samarbejde med kommunens fritidsforeninger og kulturliv. De ansatte pædagoger i hhv. SFO og SFK er alle tilknyttet årgangsteam i skolen, og deltager som kontaktpædagoger i undervisningen med særligt fokus på klassens og den enkelte elevs trivsel.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af de pædagogiske ressourcer har vi besluttet, at 3. årgang i eftermiddagstimerne benytter SFK’ens fysiske rammer. Ved at flytte 3. årgang sammen med SFK’ens 4. og 5. klasser, kan vi tilføre tilbudet yderligere personaleressourcer, og dermed sikre et bredt og kvalificeret udbud af aktiviteter. Det betyder, at vi reelt har en SFO for 0.- 2. årgang og en SFK for 3. – 5. årgang, hvor 3. årgang dog stadig er indmeldt i SFO med den dertil hørende tilsynspligt.