Indskoling

Ny Holte Skoles Indskoling dækker klassetrinnene 0. - 5. klasse, hvor 0. - 3. årgang har deres daglige gang i vores indskolingshus, mens 4. og 5. årgang har til huse sammen med en del af udskolingen i en selvstændig fløj.

 

Indskolingen består af 0. – 5. klasse fordelt på tre klynger. 0. & 1. klasse kaldet Raketten, 2. & 3. klasse samt 4. & 5. klasse. Alle klynger består af såvel lærere som pædagoger, som holder fælles klyngemøder mindst hver anden uge.

 

Indskrivning

Fra youtube: