Udskoling

Udskolingen (6. - 9. klasse) holder til i vores naturfagscenter med inspirerende faglokaler. Til udskolingen er knyttet to klynger, som hver består af to årgange.

Lærerne arbejder i klynger og koncentrerer deres arbejde om de 4 klasser i klyngen.

I Udskolingen begynder forberedelsen på elevernes videre uddannelsesforløb. Undervisningen vil derfor i endnu højere grad lægge op til det projektorienterede arbejde som ud over det faglige også vægter samarbejde, ansvarlighed og fordybelse. Der bliver sat mål for undervisning og den enkelte elev.